Audyt licencji oprogramowania – inwestycja w legalność i bezpieczeństwo

W dobie powszechnej cyfryzacji oprogramowanie stanowi kluczowy element funkcjonowania niemal każdej firmy. Niezależnie od wielkości i profilu działalności, przedsiębiorstwa korzystają z różnorodnych programów, od systemów operacyjnych i pakietów biurowych, po specjalistyczne narzędzia dedykowane konkretnym branżom. Wraz z rosnącą liczbą wykorzystywanych aplikacji, rośnie również znaczenie kwestii związanych z licencjonowaniem oprogramowania.

Dlaczego audyt licencji oprogramowania jest ważny?

Przeprowadzenie audytu licencji oprogramowania niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści dla firmy. Pozwala ona na:

 • Zweryfikowanie legalności wykorzystywanego oprogramowania: Weryfikacja zgodności posiadanych licencji z faktycznie zainstalowanym i używanym oprogramowaniem pozwala uniknąć ryzyka sankcji prawnych, kar finansowych, a nawet roszczeń ze strony producentów oprogramowania.
 • Optymalizację kosztów: Audyt może ujawnić niewykorzystywane licencje, za które firma ponosi niepotrzebne opłaty. Dzięki identyfikacji takich przypadków możliwe jest obniżenie kosztów związanych z oprogramowaniem.
 • Poprawę bezpieczeństwa IT: Nielegalne oprogramowanie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury IT firmy. Audyt pozwala zidentyfikować i wyeliminować takie zagrożenia, chroniąc dane i systemy przed cyberatakami.
 • Usprawnienie zarządzania zasobami IT: Audyt licencji oprogramowania dostarcza cennych informacji na temat posiadanych zasobów oprogramowania, co ułatwia ich efektywne zarządzanie i planowanie przyszłych inwestycji.

Jak przebiega audyt licencji oprogramowania?

Przeprowadzenie audytu licencji oprogramowania warto powierzyć doświadczonej firmie informatycznej, która posiada odpowiednią wiedzę i narzędzia do rzetelnej analizy. Proces audytu zazwyczaj obejmuje kilka etapów:

 1. Inwentaryzacja oprogramowania: Na tym etapie identyfikowane są wszystkie programy zainstalowane na komputerach i serwerach firmy.
 2. Analiza posiadanych licencji: Dokonywana jest weryfikacja legalności posiadanych licencji pod kątem ich typu, zakresu i okresu obowiązywania.
 3. Porównanie stanu faktycznego z licencjami: Następuje zestawienie wyników inwentaryzacji z posiadanymi licencjami, co pozwala na identyfikację ewentualnych rozbieżności.
 4. Opracowanie raportu: Na zakończenie audytu sporządzany jest szczegółowy raport, który zawiera informacje o stanie licencjonowania oprogramowania w firmie, zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów i poprawy bezpieczeństwa IT.

Korzyści z audytu licencji oprogramowania

Inwestycja w audyt licencji oprogramowania zwraca się wielokrotnie w postaci wymiernych korzyści biznesowych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Uniknięcie kar finansowych i roszczeń prawnych: Legalne oprogramowanie chroni firmę przed ryzykiem sankcji ze strony producentów oprogramowania i organów nadzoru.
 • Optymalizacja kosztów IT: Identyfikacja niewykorzystywanych licencji pozwala obniżyć wydatki na oprogramowanie.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT: Wyeliminowanie nielegalnego oprogramowania zmniejsza ryzyko cyberataków i chroni dane firmy.
 • Usprawnienie zarządzania zasobami IT: Dostęp do rzetelnych informacji o posiadanych licencjach ułatwia efektywne zarządzanie oprogramowaniem.
 • Poprawa wizerunku firmy: Korzystanie z legalnego oprogramowania buduje pozytywny wizerunek firmy jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.

Audyt licencji oprogramowania to nie tylko obowiązek prawny, ale również rozsądna inwestycja w legalność, bezpieczeństwo i efektywność działania firmy. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala na bieżąco monitorować stan licencjonowania oprogramowania, identyfikować potencjalne problemy i podejmować działania optymalizujące koszty i chroniące firmę przed ryzykiem.